دستگاه های بدنسازی ایرانی و لوازم ورزشی المپیک اسپرت به چند دسته تقسیم میشوند؟

 ما در این بخش دستگاههای بدنسازی را به سه دسته 1) دستگاه های بدنسازی بالا تنه، 2) دستگاه های بدنسازی میان تنه 3) دستگاههای بدنسازی پائین تنه تقسیم بندی میکنیم

 

دستگاه بدنسازی و لوازم ورزشی بالا تنه

دستگاه های بدنسازی دست و بازو | دستگاه بدنسازی سینه و سر شانه

- دستگاه پارالل بارفیکس کمکی دار که شامل حرکات بارفیکس و پارالل میباشد عضلات هدف در این لوازم بدنسازی عضله پشتی خلفی بوده و همچنین عضلات ذوزنقه، متوازی الاضلاع، دلتوئید پشتی است

دستگاه  بدنسازی پارالل بارفیکس کمکی دار

- دستگاه نشرازجانب که عضلات هدف در این لوازم بدنسازی دلتوئید میانی و عضلات یاری کننده در این حرکت ورزشی شامل عضله دلتوئید قدامی-عضله دلتوئید پشتی-عضله ذوزنقه

دستگاه بدنسازی نشر از جانب

- دستگاه پرس سینه مکانیکی چرخشی عضلات هدف در این دستگاه بدنسازی مکانیک بخش پائینی عضله سینه ای بزرگ میباشد و عضلات یاری کننده عضله سه سر بازوئی، عضله دلتوئید قدامی میباشد

دستگاه بدنسازی پرس سینه مکانیکی چرخشی

دستگاه اچ عضلات هدف در این دستگاه عضله پشتی بزرگ و عضلات یاری کننده در این دستگاه بدنسازی عضله ذوزنقه، متوازی الاضلاع، دلتوئید پشتی میباشد

دستگاه اچ

 

دستگاه صلیب کراس اور، عضلات هدف در این دستگاه بدنسازی بخش پایینی سینه بزرگ و عضلات یاری کننده سه سر بازویی، دلتوئید قدامی می باشد

دستگاه کراس اور

 

دستگاه جلو بازو لاری مکانیک: عضله هدف عضله دو سر بازویی و عضلات یاری کننده در این دستگاه بدنسازی عضله بازویی قدامی، عضله بازویی زند اعلائی

جلو بازو لاری مکانیک

 

دستگاه قفسه پروانه دو کاره: عضله هدف در این دستگاه بدنسازی عضله سینه ای بزرگ و عضله یاری کننده دلتوئید قدامی می باشد

دستگاه قفسه پروانه

 

دستگاه سرشانه مکانیک:عضله هدف در این حرکت ورزشی عضله دلتوئید قدامی و عضلات یاری کننده عضله دلتوئید میانی، عضله سه سر بازوئی، عضله ذوزنقه، بخش بالایی سینه بزرگ

دستگاه سرشانه مکانیک

 

دستگاه بدنسازی و لوازم بدنسازی میان تنه

دستگاه بدنسازی شکم

عضلات هدف در این دستگاه بدنسازی عضله راست شکمی، عضلات مورب داخلی، عضله بخش پایینی راست شکمی بوده و عضلات یاری کننده در این حرکت ورزشی عضله مورب خارجی و عضله راست رانی می باشد.

دستگاه شکم ابسور    دستگاه شکم پهلو     تخته شکم کرانچ        دستگاه شکم و عکس شکم

 

 

 

دستگاه بدنسازی و لوازم ورزشی پایین تنه

دستگاه های بدنسازی جلوپا | دستگاه بدنسازی پشت پا | دستگاه بدنسازی ساق پا

دوچرخه باشگاهی اسپینینگ | دستگاه بدنسازی گام زن | دستگاه بدنسازی ساق پا پادانکی | دستگاه بدنسازی ساق پا نشسته

دوچرخه باشگاهی اسپینینگ  دستگاه بدنسازی گام زن  دستگاه بدنسازی ساق پا پادانکی  دستگاه بدنسازی ساق پا نشسته

 

 

Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Tomato Oranges blue cyan Boocdo

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight

Background Color

Spotlight9

Background Color

Footer

Note: The home page is overrided by Main Layout so the changing layout will not applied for this page.
Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction