عضلات یاری کننده در این حرکت ورزشی شامل عضله دلتوئید جلویی-عضله دلتوئید پشتی-عضله ذوزنقه، عضله فوق خاری میباشد

دستگاه سرشانه مکانیک

عضلات یاری کننده در این حرکت ورزشی شامل عضله دلتوئید جلویی-عضله دلتوئید پشتی-عضله ذوزنقه، عضله فوق خاری میباشد

 

دستگاه بدنسازی سرشانه مکانیک

دستگاه بدنسازی سرشانه

با اجرای حرکت با دستگاه تعادل بهتری فراهم می شود. گرفتن خنثی (کف دست ها رو به هم) بخش قدامی دلتوئید را بهتر از گرفتن پرونیشن (کف دست ها رو به جلو) درگیر می کند.

در مجموع در حرکات پرس سرشانه و نشر از جلو، هر چه کف دست به داخل بچرخد تمرکز از روی دلتوئید قدامی کم خواهد شد و دلتوئید میانی کمک بیشتری در اجرای حرکت خواهد داشت

Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Tomato Oranges blue cyan Boocdo

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight

Background Color

Spotlight9

Background Color

Footer

Note: The home page is overrided by Main Layout so the changing layout will not applied for this page.
Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction