عضلات یاری کننده در این حرکت ورزشی شامل عضله دلتوئید قدامی-عضله دلتوئید پشتی-عضله ذوزنقه

دستگاه نشر از جانب

عضلات یاری کننده در این حرکت ورزشی شامل عضله دلتوئید قدامی-عضله دلتوئید پشتی-عضله ذوزنقه

 

دستگاه بدنسازی نشر از جانب

دستگاه نشر از جانب

دامنه حرکت

مرحله بالا بردن را در سطح شانه خاتمه دهید تا فشاری را برروی دلتوئید میانی متمرکز کنید.

اگر دستتان را به میزان بیشتری بلا ببرید عضله ی ذوزنقه وارد عمل میشود. در 30 درجه ابتدایی حرکت عضله فوق خاری به عضله دلتوئید میانی کمک میکند. برای افزایش دامنه حرکتی، حرکت را از نقطه ای شروع کنید که دستتان روبروی ران سمت مخالف قرار گیرد.

مسیر حرکت وقتی حرکت را به صورت مستقیم از کنار بدنتان بالا می آورید دلتوئید میانی عضله هدف است.

انجام دادن این کار در جلوی بدن عضله ی دلتوئید قدامی را درگیر می کند.

در حالیکه بلند کردن دست از پشت بدن دلتوئید خلفی را درگیر می کند.

Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Tomato Oranges blue cyan Boocdo

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight

Background Color

Spotlight9

Background Color

Footer

Note: The home page is overrided by Main Layout so the changing layout will not applied for this page.
Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction