اخبار

اخبار شرکت تولیدی المپیک اسپرت

شرکت تولیدی المپیک اسپرت |همکاری نزدیک با پیشکسوت بدنسازی کشور جناب آقای کریم طالشی عزیز

دستگاه های بدنسازی ایرانی و لوازم ورزشی المپیک اسپرت به چند دسته تقسیم میشوند؟

 ما در این بخش دستگاههای بدنسازی را به سه دسته دستگاه های بدنسازی بالا تنه، دستگاه های بدنسازی میان تنه و دستگاههای بدنسازی پائین تنه تقسیم بندی میکنیم

دستگاه بدنسازی و لوازم ورزشی بالا تنه

- دستگاه پارالل بارفیکس کمکی دار که شامل حرکات بارفیکس و پارالل میباشد عضلات هدف در این دستگاه عضله پشتی خلفی بوده و همچنین عضلات ذوزنقه، متوازی الاضلاع، دلتوئید پشتی است

دستگاه  بدنسازی پارالل بارفیکس کمکی دار

- دستگاه نشرازجانب که عضلات هدف در این دستگاه دلتوئید میانی و عضلات یاری کننده در این حرکت ورزشی شامل عضله دلتوئید قدامی-عضله دلتوئید پشتی-عضله ذوزنقه

دستگاه بدنسازی نشر از جانب

- دستگاه پرس سینه مکانیکی چرخشی عضلات هدف در این دستگاه بدنسازی مکانیک بخش پائینی عضله سینه ای بزرگ میباشد و عضلات یاری کننده عضله سه سر بازوئی، عضله دلتوئید قدامی میباشد

دستگاه بدنسازی پرس سینه مکانیکی چرخشی

شرکت تولیدی المپیک اسپرت | ارسال بار به اهواز و تجهیز کامل  باشگاه برای جناب آقای طاهری از مشتریان خوب ما

برترین تولید کننده های دستگاه بدنسازی کدامند؟

Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Tomato Oranges blue cyan Boocdo

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight

Background Color

Spotlight9

Background Color

Footer

Note: The home page is overrided by Main Layout so the changing layout will not applied for this page.
Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction